Владислав Христов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ЕВА С ЧАДЪР

 

Владислав Христов

 

   

  остани там
  да им пазиш сушина
  това е могила
  пълна с кости на мъжове
  вода не бива да попива
  че костите набъбват
  краката движат се
  ръцете грабят
  току виж те дръпнали
  долу в могилата

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. юли 2011 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]