Владислав Христов

проза

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Петнайсет минути

 

Владислав Христов

 

     

     

     

    петнайсет минути не повече да й разкаже своя живот как като дете връзвал две по две врабчетата и ги пускал да летят тя чакаща влака не го слуша чопли с пръст някакво петно на ръкава си на другия ден той ще разказва това на някоя друга жена тя чакаща влака няма да го слуша ще чопли с пръст някакво петно на ръкава си с годините ще се натрупа голяма купчина от вързани врабчета и жени един жив организъм с косми крака и очи които се отварят при изсвирването на наближаващия влак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. септември 2011 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]