Яница Радева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

английска улица

 

Яница Радева

 

 

мъжът върви и носи плик закуски,
лицето му е в слънцето,
един колоездач в червено
взема челните места пред светофара,
и чакат,
       чакат,
               чакат.
мъжът с плика и колоездачът, който е жена,
за миг разбират, че съществува другият
и после се изгубват –
единият пресича пешеходната пътека и изкачва моста,
другият – дочакал зелена светлина на светофара,
поема точно във обратната посока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 19. февруари 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]