Яница Радева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

АНТИЧНА УЛИЦА, ЕКСПОНИРАНА
В РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА *

 

Яница Радева

 

 

На онези – белите траянки – които
преди шест хилядолетия минаха по каменната улица
гласът изтъня и стана графитен.
И дойде майсторът на стени и майстори стената.
И дойде рисувачът на дворци и рисува стената.
И влязоха любителите на антики и гледаха
антична улица и графитен паваж.
Но само той ги вижда –
двете траянки –
пристъпват от каменното в нарисуваното
и златните им сандали звънят
като орфееви лири
и чувства,
той – камъкът от древната улица –
че оживява.

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

* Стихотворението е писано по време на
поетическия пленер „Писане от натура“,
в Стара Загора на 4-ти и 5-ти ноември 2009 г.

 

Електронна публикация на 16. ноември 2009 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]