Ясен Калайджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

АКСИОМА

 

Ясен Калайджиев

 

 

Аксиомата в учебника гласи:
"Две неуспоредни прави имат
единствена пресечна точка
и след нея се разделят до безкрайност"

 

Очите ни се срещнаха за миг -
кръстосаха се земните ни оси.
Пространството пред нас се сви
в единствена пресечна точка.

 

Но времето ни кой разпредели
на минало и бъдеще - тъй важни,
подобно бързи влакове, дошли
случайно на междинна гара.

 

От многото предишни гари ли
изглежда сме изгубили инстинкта
мига неповторим да уловим?
От релси не излезе никой.

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. януари 2004 г.
Публикация в "Ключови думи", Я. Калайджиев, Изд. "Пламък", 1999, ред. Г. Константинов

г1998-2005 г. Литературен клуб. Всички права запазени!