Ясен Калайджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

ЕСЕН

 

Ясен Калайджиев

 

 

Едно листо сред хилядите други,
подритвани от есенния вятър,
в краката ти се спря като покана.

 

От времето съсухрено, изпито
и малко заприличало на тебе,
то сякаш е разбрало самотата.

 

Не го прескочи, а го сложи в джоба
и спътник по алеята ти стана.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. януари 2004 г.
Публикация в "Ключови думи", Я. Калайджиев, Изд. "Пламък", 1999, ред. Г. Константинов

г1998-2005 г. Литературен клуб. Всички права запазени!