Ясен Калайджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

ФИЗИКА НА ЛЮБОВТА

 

Ясен Калайджиев

 

 

- При сливане на две тела
се получава течна консистенция -
емпирично физично откритие

 

Ако разумът
е твърдо агрегатно състояние,
а страстта
е изпарилият се разум,
то кривата на кипене
би описала контура
на онази наша прегръдка
която ще изпусне парата…
Получената течност
от сливането на телата
ще е поредно вливане
в любовното ни пълноводие.

 

Между впрочем,
единствено в този физичен случай
водоравността е кулминация.

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. декември 2004 г.
г1998-2005 г. Литературен клуб. Всички права запазени!