Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

АНДРОГИН

 

Ясен Василев

 

 

 

исус плътта отново стана слово наизуст
разпъната на кръст
възбудата насочена навътре изхлузва дрехите на пола
това не е човек
има нещо чудовищно лабиринтно и безкрайно
в играта на очите му
има нещо хищническо вечно и необяснимо
в силата на погледа му
има някакъв карнавал и карнивор разбуден звяр
в маската зад лицето му
има нещо празнично отвъдно нещо свръх сякаш
гласът в устата му
е на бога слязъл в статуите който знае тайната
да стане безсмъртен
преди да умре и да се роди в тялото на текста
един андрогин
забременял с двуполовото тяло на небето
който ражда очакване
и натежава на сърцето точно както се очаква

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. май 2011 г.
Публикация в кн. „Андрогин“, Ясен Василев, ред. Илко Димитров, Изд. „Пергамент“, С., 2011 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]