Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | аудио вариант на книгата | страницата на автора

 

 

А Н Д Р О Г И Н

 

 

 

ЯRсен ВасилеВ

 

 

 

 

 

 

 

 

аудио вариант на книгата

 

 

Електронна публикация на 09. ноември 2011 г.
Публикация в кн. „Андрогин“, Ясен Василев, ред. Илко Димитров, Изд. „Пергамент“, С., 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]