Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

МАНДРАГОРА

 

Ясен Василев

 

 

 

семето на разпънатия даде плод
и станахме родители още преди
да родим
залезът зарови глава в земята
и очерта три кръга около й
когато го извадихме пищеше
като мандрагора нямаше крила
нито беше първата жена нито
втората ева имаше едно чуждо
лице и половин човешко тяло
цветята на злото трепереха
преди писъкът да скъса
пъпната връв на тишината
стояхме онемели на един
меч от лудостта и зъбите
ни тракаха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 09. ноември 2011 г.
Публикация в кн. „Андрогин“, Ясен Василев, ред. Илко Димитров, Изд. „Пергамент“, С., 2011 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]