Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

ПРЕЧИСТЕНИЯТ

 

Ясен Василев

 

 

 

ПОТИРЪТ

 

в градината пониква срам
и сокът му напълва съдовете
нека съди този който не е в грях
нека пръв да хвърли камъка или:
да я подмине тая чаша
и без това тази бременност
ще бъде бреме и тялото
затвор и сбор от клетки
не ще остане чисто

 

ПРИЧАСТЕНИЯТ

 

страстта стоманата и страданието сядат на масата
всеки който се залавя за нож от нож ще погине
а тълпите искат кръв и седмократно да си отмъстят
за трийсет сребърника ще те изцедят като лимон
и ще те захвърлят гол в градината да береш срам
после тялото ти ще преразпределят по чиниите

 

ПРОВИДЕЦЪТ

 

на третия ден ще му напълним джобовете
и ще го захвърлим гол да се дави в градината
защото прикрива зад привидната невинност
тръгнал други да спасява а себе си не може
но нито косъм да не падне от главата му
да го повием в пелените на скръбта
за да се обърне и да спре да хули
истина ви казвам когато нагази
повторно в реката ще се очисти

 

ПОРТАЛЪТ

 

но защо търсим живия между мъртвите?
този камък е студен и пълен с грях
всеки който го целуне се очиства
след това наново всичко почва:
почвата се трупа а труповете
се напълват с живот от бога
пратен този камък пада в
небето този камък е врата
и пъпна връв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 09. ноември 2011 г.
Публикация в кн. „Андрогин“, Ясен Василев, ред. Илко Димитров, Изд. „Пергамент“, С., 2011 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]