Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

ВАВИЛОНСКАТА ГОРА

 

Ясен Василев

 

 

 

всеки камък ще стане на прах
и само думите ни ще останат

 

Библиотека е гората и дърветата са книги
листовете и листата по клоните и в короните
са изписани с неговия почерк
в кората и кориците шумът от шумата под стъпките Ни
е разлистване на страници
хралупи лавици и рафтове
крият повече тайни от Нашта глава
Библиотека е главата и колони са дърветата
в зелените зали буквите разменят местата си
огънят ближе дървото до болка без да обелва и дума
вавилонският език е вътре в пътеките на мисълта
в сърцевината на гората пулсира сърцето на Борхес
в тази библиотека има някаква божествена подредба структура система
в тази гора се пазят Нашите горящи ръкописи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 09. ноември 2011 г.
Публикация в кн. „Андрогин“, Ясен Василев, ред. Илко Димитров, Изд. „Пергамент“, С., 2011 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]