Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

ВЛЮБЕНИ ФЕНЕРИ

 

Ясен Василев

 

 

 

част от мен попаднала е някак в теб

 

двамата с теб сме като фенери
израснали на улицата
един и същи огън ни изгаря
и можем да го видим през стъклото
железни сме – висим и светим
скитници които не помръдват
и невъзможно е да се познаем
чак когато стъклото угасне
пламъкът ще стане част от огъня
така че дотогава самотата
няма да ни се размине и
всеки ще остане в себе си
достатъчен и цял

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 09. ноември 2011 г.
Публикация в кн. „Андрогин“, Ясен Василев, ред. Илко Димитров, Изд. „Пергамент“, С., 2011 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]