Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

3001: космическа илиада

 

Ясен Василев

 

 

 

троя излиза от орбита
свещенодействат
жреците и огледалата
зачеват новите светии
в последното светилище на бога
където от светлинни години
любовта е забранена със закон
раждат се индигови деца
андроиди андрогини
а последните родители
плащат за бъдещето
капят звезди от двете змии
андромаха и андромеда

 

лаокоон лаокоон
предупредени сме
преминати са границите
между живопис и поезия
между изкуство и живот
между материя и мистерия
словото става механика
изкуството се презарежда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. януари 2012 г.
Публикация в кн. „Сляп виси безкрая“, Ясен Василев, Изд. „Хермес“, С., 2009 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]