Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

ГЕНетика

 

Ясен Василев

 

 

 

Ваше Величество
Все по-често започвам да си мисля
че Вие не само Въобще не сте Велик
ами Вие направо сте си доста глупаВ
щом от погледа Ви бяга очевидното
не Ви обичат трите Ви клонирани деца
искат Вече да Ви Видят замразен
не Ви почитат генните Ви инженери
развиват евгенетиката и генеалогията
задълбават в ГЕНетиката и в клетките Ви
но не Ви обичат псуват зад гърба Ви
не Вярват в бога и във Вас и във Властта Ви
и роботизираните генерали презират личността Ви
под носа Ви в двора Ви се генерира заговор
заформя се ядрото на някакъв преврат
размножават се и се делят клетките на Вашия финал
и не Ви остава нищо друго освен да седнете на
                                                                            трона и да чакате
да се отърват от Вас или час по-скоро батерията Ви
                                                                                       да се изхаби
да се изтощи материята Ви и животът Ви
                                                                                    да се презареди
но знайте и в сетния Ви час само Верният Ви
                                                                            шут отново ще е с Вас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Сляп виси безкрая“, Ясен Василев, Изд. „Хермес“, С., 2009 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]