Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

СРАМ И ПОЗОР ПОТОП

 

Ясен Василев

 

 

 

Огледалото шепне:
                 не
                           не
                                    не
         Снежанке                  не
                           Недей!
         Срам и позор!
: плющят камшиците в примки пълзят каишите
сплетени съскат по прозрачната плът на снега в поход
с похот избиват алени вади белят белоснежната кожа
вените светят лъщят черните кожени дрехи :

 

не
        не
                не
                        не
                                не
                                        Снежанке НЕ! НЕДЕЙ!

 

Огледалото крещи:

 

Ха - ха - ха - ха - ха!
                                 - в истерия с маркиза се смеят
долу кастрирани от любовната болест джуджетата и
исполините долу червените устни изкривени в
несъзнателни тежки въздишки стенания въздухът
свършва премрежва очите слепоочията пулсират наляти
с кипнала кръв в стъкления ковчег отровните ябълки
са разполовеният път до гроба ловецът търси сърцето
в клоните скършени пречупени превити извити дървета
на желанието скрити обсипани погледи отрупани с плод
и птичи сълзи и видения за чинии с човешки бял и черен
дроб узрял воайорът с гребена сплита косите с абанасово
черния мрак - и с малката смърт -

 

- Ерос - Едип - Електра - Нарцис - и - Лектър - и потта -

 

- по гърдите
        - по ръцете
                - по дланите
                        - по пръстите
                                - по краката
                                        - по прасците
                                                - по бедрата

 

                                        - ковчегът и луната -

 

- Огледалото!

 

- цикъла -

 

Коя е най-красива на земята?

 

Изречи го!

 

възбуда удоволствие болка

 

Изречи го!

 

прилив на буря и натиск
- Изречи го!

 

: крясък и шепот и кисък :

 

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕEEEEEEEEEEE

 

- Снежанке -

 

ДА!

 

:

 

съня
на червени разпръснати капки
по изпотените стъкла на

 

Огледалото:

 

- срам и позор потоп -

 

: давиш се жажда за още :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Сляп виси безкрая“, Ясен Василев, Изд. „Хермес“, С., 2009 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]