Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

ЧОВЕКЪТ ХАМЕЛЕОН

 

Ясен Василев

 

 

 

Ето го човекът хамелеон,
не можеш да го видиш, но той се приближава,
нуждае се отчаяно от грижа и защита,
променя цветовете си спрямо средата,
слива се с околните, кожата му тихо свети,
очите се въртят и неистово попиват всичко.

 

Ето го човекът хамелеон
безцветен, без лице, натрапчив,
невинен и свенлив, истински приятел,
заема мисли и усещания,
споделя емоции и нерви,
рециклира депресии и оргазми.

 

Ето го човекът хамелеон,
лицето му е изградено от цитати,
тялото му има книжна крехкост,
ръцете му са две навити страници,
разпада се с годините и пожълтява,
а усмивката му е усмивката на някой друг.

 

Ето го човекът хамелеон,
усмивката по протежение на цялото му тяло
хвърля студена сянка на отсрещната стена,
хоризонтална стълба и студенокръвно откровение,
писъкът му е беззвучен, но водите в чашите трептят...

 

Ето го,
ето го,
ето го...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 12. юни 2015 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]