Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | книгата в текстов формат

 

 

Катедралата на
тялото, тялото
на сянката

 

 

ЯRсен ВасилеВ

 

 

 

          

Електронна публикация на 15. март 2021 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]