Йоана Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

***

 

Йоана Стоянова

 

 

разговорът е магически концентрат
от всичко било, да бъде, искано
посято
и несъзнателно излъгано
спояване на глухите точки
в празничен отвес
нощно тайнство
удължима крепост
зъбчат ключ в гърдите
на безпределна повторяемост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

Електронна публикация на 01. декември 2016 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]