Златозар Петров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

ОТСЪСТВИЕ

 

Златозар Петров

 

 

 

Не си вървял из този град
и в тези улици не си се губил,
не се е свечерявало и дъжд не е валял
в градините със цвят на пепел.
Не си обичал никого, не си и боледувал
и с никого не си се срещал и разделял.
Ти просто някъде си съществувал
и си залитал не по тротоарите,
а в нечий сън, измислен
като теб самия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. юли 2023 г.
Публикация в кн. „Топло животно и други стихотворения“, Златозар Петров, Издателство за поезия „ДА“, С., 2017 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]