Златозар Петров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

ВСЕОБЩАТА МИЛОСТ

 

Златозар Петров

 

 

 

Мишкуваха тайно, горяха вонящи парцали,
изливаха своето семе в кошари от сплетени пръти
(в дъждовни следобеди, слепи и глухи).
А после скучаеха в тихи градини,
вечеряха кротко, обелваха рибята кожа
и в топлия мрак тя политаше – скъсана дреха –
обратно в прахта, откъдето е взета.
Отдалече разглеждаха бавния бик,
а свинята – отблизо. Власатото свинско ухо,
нарязано ситно, до черно се пърли
и меко хрущи между яките зъби.
Веднъж наблюдаваха бавната страст на магарето,
приближиха, нахвърляха пясък по влажния член.
Умиращо куче друг път доразмазаха с камък.
Не успяваше огънят, стъкнат в снега, да обжари месото,
и те вече го гълтаха – топло, сурово.
Към края на лятото
в езерца жабунясали тлъсти шарани помръдват,
копривата спарено гние, набитата дюля тежи.
В стопанските складове сипват горещото зърно.
Те отпаряха някоя гнила дъска на хамбара
и от горната напречна яка греда
се забиваха долу, до шия в талазите жито.
Не най-добрият от тях след години прочете,
че същото правел и Лучиан Блага, поетът.
Обзе го носталгия, почит, покорство
пред всеобщата милост, която ни храни и пее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. юли 2023 г.
Публикация в кн. „Топло животно и други стихотворения“, Златозар Петров, Издателство за поезия „ДА“, С., 2017 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]