Владимир Бурич

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | преводна художествена литература

 

***

 

Владимир Бурич

 

Превод от руски: Роман Кисьов

 

 

На Муза Павлова

 

Ние беседваме с учителя на стъпалата на храма
Стъпалата ме довеждат до върха
Аз виждам огромни пръсти във сандали
трева
растяща от ноздрите на камъка

 

И не разбирам
нито дума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 13. юни 2006 г.
г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]