Стивън Крейн (1871-1900)

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

***

 

Стивън Крейн

 

Превод от руски: Иван Груев

 

 

Блуждаех в пустинята.
И възкликнах:
„Господи, измъкни ме оттук!“
И глас дочух: „Това не е пустиня.“
Аз възкликнах:
„Да, но -
този пясък, този зной, този пуст хоризонт.“
И глас дочух: „Това не е пустиня.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. януари 2008 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]