Стивън Крейн (1871-1900)

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

ЧОВЕК ВИДЯЛ В НЕБЕТО ЗЛАТНО КЪЛБО

 

Стивън Крейн

 

Превод от руски: Иван Груев

 

 

Човек видял в небето златно кълбо,
заизкачвал се
и накрая се добрал до него -
кълбото било глинено.

 

И ето кое е странно:
когато човекът се върнал на земята
и пак погледнал към небето,
там имало златно кълбо.
И ето кое е странно:
това било златно кълбо.
Кълна се в небето, това било златно кълбо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. януари 2008 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!