Стивън Крейн (1871-1900)

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

ТРЕВИЧКИ

 

Стивън Крейн

 

Превод от руски: Иван Груев

 

 

На Небето
малки тревички
се представили пред Бога.
- Какво направихте в живота? -
И всички тревички, освен една,
започнали гръмко да възхваляват
своите добродетели.

 

А една стояла отстрани,
смутена.
И Бог я попитал:
- А ти какво направи в живота? -
- Господи, - отвърнала тревичката -
ако някога
съм извършила добро дело,
сега не помня нищо.
И Бог във цялата си слава,
ставайки от престола си, й казал:
- О най-добра сред тревичките!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. януари 2008 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!