Франк О`Хара

поезия

Литературен клуб | нобелисти | страницата на авторката

 

 

Утринни молитви V

 

Луиз Глюк

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Искаш да знаеш как прекарвам времето си?
Вървя в предния двор и се преструвам
че плевя. Трябва да знаеш
че никога не плевя, на колене, не изкоренявам
туфите детелини сред цветята: всъщност
търся смелост, някакво доказателство
че животът ми ще се промени,
но то все се бави, ровя
всяка туфа за символичното
листенце, и ето лятото свършва,
листата вече пожълтяват, болните дървета
са винаги първи, смъртта е
ярко жълта, а няколко черни птици си играят
на музикaлни часови. Искаш да видиш ръцете ми?
Празни сега както и при първата нота.
Или смисълът е винаги
да продължаваш, без да чакаш знак?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 10. октомври 2020 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]