Хуан-Рамон Хименес

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художестгвена литература

 

 

ЕСЕННО СВЕЧЕРЯВАНЕ

 

Хуан-Рамон Хименес

 

Превод от испански: Стоян Бакърджиев

 

 

В самотния, студен и тъмен час
на пладнето, внезапно ми се стори,
че кеят ме отнесе
до оня златен залез - кеят,
тъй мъничък, уви, и тъй подобен на играчка.
  И аз, играчка тъмна и печална,
мечтая, възрастно дете,
- във новата игра, която преди час
помислих за последната реалност на човек,
който със смях си спомня многото играчки
от детството и книжните си лодки, -
играчка тъмна и печална, аз мечтая
за някакви възвишени неща,
които имат за играчки
морето и земята, и звездите.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. септември 2003 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]