Хуан-Рамон Хименес

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

***

 

Хуан-Рамон Хименес

 

Превод от испански: Стоян Бакърджиев

 

 

Луната в облаците бели
e като сребърна овчарка,
която по пътеки звездни
повежда тихичко стадата.

 

Небето й поднася сини
лагуни, стихнали поляни,
изпълнени със свежи рози,
с къщурки, бдящи в полумрака.

 

Ах, вие, сладки водопои
на хоризонта, бистри капки,
зелени, скитащи кошари
и заливи на вечността!

 

За миг, любима, тя дохожда
до всичко - до врати, кошари,
потоци, брегове и рози,
върви, върви, върви печална.

 

Разцъфнали блата, в които
отеква кроткото мучене
на нежнобелите съзвездия -
като стада от бели крави!

 

Луната броди бавно, бавно
по пътищата на зората -
красива, гола, екзотична,
незнайната земя възпява.

 

 

 

Електронна публикация на 31. август 2003 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]