Джонатан Дън

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна литература

 

ОБСАДЕН

 

Джонатан Дън

 

Превод от английски: Цветанка Еленкова

 

 

Моят романтичен остров е едно мъчение.
Бях захвърлен от дрънченето на решетки в канавките
при машината, която стърже (цели четири часа вече) -
огромен комар в ухото на небето -
по дървена лодка.
Дойдох тук, за да се махна.
За мъничко спокойствие и тишина.
Но, бягайки от примамката,
попаднах в капан.

 

Като муха на прозорец съм.
Единственият изход: да отстъпя обратно в живота.

 

(Да отвориш прозореца не е изход,
мисля си.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. януари 2005 г.
Публикация в сб. „Въпреки това”, Джонатан Дън, Изд. „Проксима-РП”, София, 2004
г1998-2009 г. Литературен клуб. Всички права запазени!