Джонатан Дън

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна литература

 

ГОЛЯМАТА ЯБЪЛКА

 

Джонатан Дън

 

Превод от английски: Цветанка Еленкова

 

 

Иска ми се да си тук.

 

Искам да дръпна завесата на твоята коса
и да погледна в сините ти очи.
Искам да хапя устните ти
без да наранявам кожата.
Устата ти червена превъзходна зиме.

 

Бих те прегърнал тогава.
Бих те прегърнал
като буре в морето
като дънер по течението.
Ще шепна и ще се смея в ухото ти.

 

И ще дишам.
Дърветата на моите зелени години.

 

Анагмакериг (Ирландия)

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. януари 2005 г.
Публикация в сб. „Въпреки това”, Джонатан Дън, Изд. „Проксима-РП”, София, 2004
г1998-2009 г. Литературен клуб. Всички права запазени!