Джонатан Дън

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна литература

 

СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ДЕНЯ

 

Джонатан Дън

 

Превод от английски: Цветанка Еленкова

 

 

Днес е сякаш пиеса
Без актьори,
Дъга без небе,
Усмивка без лице зад нея,
Два стола празни.

 

Днес е сякаш замък
Без булка,
Майка без дете,
Площад без хора.

 

Днес е сякаш помахване
Без отговор.

 

Оркестър без чело.

 

Днес край езерото
Ти ме напускаш.

 

Недей.

 

Сенеф (Белгия)

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. януари 2005 г.
Публикация в сб. „Въпреки това”, Джонатан Дън, Изд. „Проксима-РП”, София, 2004
г1998-2009 г. Литературен клуб. Всички права запазени!