Джонатан Дън

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна литература

 

СЪСИПВАЙКИ ШАНСА СИ

 

Джонатан Дън

 

Превод от английски: Цветанка Еленкова

 

 

Почти ме снимаха
с книга
в ръка
на плажа с пясъка
подбиван от вълните.

 

Почти ме снимаха,
но стигнах до страницата,
до която исках,
и се обърнах.

 

Дамата с фотоапарат на окото
го дръпна внезапно,
хваната на местопрестъплението.
Сякаш бе сторила нещо срамно.

 

Така че пиша това стихотворение
с надеждата, че
ще направи друга по-различна снимка,
нова снимка
на човек,
който пише върху лист хартия,
застъпен с ръка
на плажа с пясъка,
знаещ, че ако мръден,

  вятърът ще го грабне.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Електронна публикация на 23. януари 2005 г.
Публикация в сб. „Въпреки това”, Джонатан Дън, Изд. „Проксима-РП”, София, 2004
г1998-2009 г. Литературен клуб. Всички права запазени!