Иржи Кратохвил

проза

Литературен клуб | азбучен каталог | публикуване

 

 

 

 

   Романи:

    

    

  • Из „Лягай долу, звяр!“
  •  

    

    

   Превод от чешки: Анжелина Пенчева

    

    

   Разкази:

    

    

  • Склипче
  •  

    

    

   Превод от чешки: Добромир Григоров

    

    

    

    

   Разказът „Склипче“ е включен в сборника на Иржи Кратохвил „Бърненски разкази“, прев. от чешки Добромир Григоров, изд. „СОНМ“, 2016. Книгата е част от проекта „Разказът – един пренебрегнат жанр“, подкрепен от Програма „Креативна Европа“ на ЕС.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]