Вячеслав Куприянов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

Цивилизации

 

Вячеслав Куприянов

 

Превод от руски: Роман Кисьов

 

 

Цивилизации загиват
и след себе си оставят
изсечени камъни

 

Загиват култури
и след себе си оставят
неотсечени глави

 

които изобщо не могат да схванат
кой и защо
е изсякъл тези камъни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

Електронна публикация на 11. април 2013 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]