Леонид Шваб

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

***

 

Леонид Шваб

 

Превод от руски: Мария Липискова

 

 

Всяка вечер жените плуваха в езерото.

 

Мъжете се застояваха в беседката.

 

Никога нямаше звезди.

 

Миришеше на коприва.

 

Миришеше на желязо и на коприва.

 

Телеграфните стълбове обкръжаваха пристройките.

 

Близо до каменните насипи.

 

Кръглите камъчета светеха в тъмното, движеха се.

 

Стъпките привиждаха се като гласове.

 

 

1990

 

 

 

 

 

* Преводът на стихотворението е направен по
публикация в „Новая камера хранения“
https://newkamera.de/lshwab_01.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 21. февруари 2011 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]