Леонид Шваб

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

***

 

Леонид Шваб

 

Превод от руски: Мария Липискова

 

   

  Зад къщите, зад Христовия венец любим,
  Белееше се макета на Европа, от сив каучук,
  Като паметник на разделението на Полша.

   

  Звучеше музика изпод земята,
  По случай раздялата, приятели.
  И тополите напомняха за градинарите,
  И ябълките напомняха за продавачите.

   

  В тревата се множаха хермелините,
  и върху глинените тераси блестяха златните монети.
  И сякаш пред смъртта стоеше живата ограда,
  Като по време на война.

   

  Ние самите едвам дишахме,
  Ядяхме сливите като картофи,
  Пряката реч преминаваше в псалмопение,
  И горният слой на пръстта оставаше прозрачен, ей Богу.

   

  Върху мускулите ни блестеше роса,
  Земята беше Месопотамия,
  Ние бяхме един човек - очевидно, прославен военен летец -
  без възраст, без предчувствия.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 10. юни 2011 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]