Денис Левертов

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на авторката

 

 

Живот с картина

 

Денис Левертов

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Тя узрява
докато спя следобедите на стария диван,

 

образите готови да ги отхапят зашеметените,
освежени, събуждащи се сетива,
„да ги вкусят с езика на мозъка“.

 

Да, сънят поражда
подобно объркване, а всичко си беше
узряло, а аз - зеленa.
И все пак е вярно.
За създателя и потрeбителя.

 

Творбата узрява
в темперамента на живота около нея,
който дарява, като дъжда,
многобройни пробуждания

 

докато някога студеното
небрежно виолетово се разкрие
като сияние, определящ ореол

 

и забелязаните
геометрични взаимодействия

 

покажат по жътва
ваза, лютня, кана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 12. октомври 2021 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]