Денис Левертов

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на авторката

 

Нишката

 

Денис Левертов

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Много внимателно,
невидимо, тихо
нещо ме тегли - нишка някаква
или мрежа от тънки нишки
по-фина от паяжина и толкова
еластична. Не съм пробвала
здравината й. Бодлива кука
не ме прониза и разкъса. Дали
наскоро тази нишка
започна да ме тегли?
Или отдавна беше? Дали не бях
родена с нея, усукана около
шията ми, като юзда? Не страх,
а надигащо се
удивление ме кара
да спирам дъха си, щом усетя,
че ме тегли, когато си мисля,
че се е разхлабила и изгубила.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 12. октомври 2021 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]