Денис Левертов

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на авторката

 

 

Адамова жалба

 

Денис Левертов

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Някои хора,
независимо какво им даваш,
все искат луната.

 

Хляб,
сол,
месо бяло и тъмно,
все са гладни.

 

Брачно легло
и люлка,
ръцете им все празни.

 

Земя им даваш,
собствена почва под краката им,
те все пътищата търсят=

 

И вода: издълбай им най-дълбокия кладенец,
все не е така дълбок,
че луната в него да изпият.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 12. октомври 2021 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]