Денис Левертов

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на авторката

 

Тайната

 

Денис Левертов

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Две девойки откриват
тайната на живота
в един единствен
неочакван стих.

 

Аз, който не знам
тайната, съм авторът
на този стих. Те
ми казват

 

(чрез трети човек),
че са я открили
но не и каква е
дори не

 

в кой точно стих. Несъмнено
до сега, повече от седмица
по-късно, те са забравили
тайната,

 

стиха, заглавието на
стихотворението. Обичам ги,
защото намериха това,
което аз не мога да намеря,

 

и защото ме обичат
заради този мой стих,
и защото са го забравили
така че

 

хиляди пъти, докато смъртта
ги застигне, ще могат
да откриват тайната отново, в други
стихове

 

в други
обстоятелства. И защото
искат да я знаят,
и защото

 

допускат, че има
такава тайна, да,
най-вече
затова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 12. октомври 2021 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]