Герман Лукянов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

***

 

Герман Лукянов

 

Превод от руски: Роман Кисьов

 

 

Човек,
минаващ по другата страна на улицата,
разхожда, като куче,
собствената си сянка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. май 2006 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]