Филипо Томазо Маринети

манифести

Литературен клуб | страницата на автора | преводна литература

 

 

Войната като катарзис за италианското общество*

 

Филипо Томазо Маринети

 

Превод от английски: Диана Атанасова-Пенчева

 

         Италиански студенти!
         Понеже бляскавото минало смазваше Италия, а безкрайно по-славното бъдеще дишаше на нейните гърди, преди шест години, под нашите твърде сластни небеса, Футуристката енергия трябваше да се роди, да се организира, да намери в нас своя мотор, инструментите на своето тържество. Италия повече от всяка друга страна имаше вопиюща нужда от футуризма, защото умираше от прекалено много минало. Болният сам намери своето лекарство. Случи се така, ние да бъдем неговите лекари. Лекарството е ефикасно и за всяка друга страна.
         Нашата най-първа задача беше безпощадна война срещу италианската обсебеност от миналото: археология, академизъм, дъртизъм, равнодушие, обсебеност от секса, туристическа индустрия и т.н. Нашият ултра-радикален, анти-клерикален и анти-традиционалистичен национализъм е основан върху неизчерпаемата виталност на италианската кръв и върху борбата с култа към предците, които далеч не са циментирали расата, както обикновено се мисли, а по-скоро са я направили бледа и анемична. Ние обаче трябва да надхвърлим тази първа програма, която вече до голяма степен е изпълнена след шест години непрестанни битки.

         Италиански студенти!
         Динамичен и агресивен, футуризмът сега се осъществява в голямата световна война, който той - единствен - предвиди и възпя още преди да избухне. Сегашната война е най-прекрасното футуристично стихотворение, което светът е виждал досега; футуризмът означава преди всичко навлизане на войната в изкуството - каквото е например явлението „футуристично соаре“ (извънредно ефикасно средство за пропагандиране на смелост). Футуризмът беше милитаризация на поетите-новатори. Днес ние сме свидетели на грандиозна футуристична експлозия на динамичните и агресивни условия, в която скоро ще навлезем, за да покажем колко струваме.

(...)

         Отечество = експанзия + мултипликация на егото. Италианският патриотизъм = да съдържаш и да усещаш в себе си цяла Италия и всички италианци на бъдещето.
          Войната ще помете всички свои врагове: дипломати, професори, философи, археолози, критици, любители на културата, гръцки, латински, история, дъртизъм, музеи, библиотеки, туристическа индустрия. Войната ще даде тласък на гимнастиката, спорта, практическите училища по земеделие, бизнес и индустрия. Войната ще подмлади Италия, ще я обогати с мъже на действието, ще я накара да живее не с миналото, не с руините и мекия климат, а със собствените си национални сили.

 

 

 

 

    1914

     

    Преводът е направен по: Fascism, ed. by Roger Griffin, Oxford University Press, 1995

* Всички текстове, преведени от Диана Атанасова-Пенчева, са включени в учебния reader „Модернизация, идеологии и литературна критика“, съставен от доц. д-р Бойко Пенчев, финансиран от Центъра за развитие на учебните програми към Централноевропейския университет, чиято дейност е частично финансирана от Програмата за подкрепа на висшето образование (HESP).

Електронна публикация на 26. януари 2003 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]