Исабел Мигел

поезия

Литературен клуб - 20 години! | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

AU REVOIR, БРЮКСЕЛ

 

Исабел Мигел

 

Превод от испански: Рада Панчовска

 

 

Самолетът набираше височина през нощта
и беше ти, под погледа ми град,
рай на мечти,
блестящ и съвършен геометрично;
жарък подслон на желанията ми,
в недрата на нощния ти живот.

 

И едно жаждане на душата
пробягваше с ухания по тялото ми,
правейки убежище и сияйна нежност
жадуването на сенките ми.
Летях тъй висока тогава,
че се почувствах пулс на тялото си,
тупкаш в твоята глъб.

 

Тъй възвишена летях,
че, останали надалече всекидневните облаци,
се разпознах в красотата на душата ти,
наслаждавайки се щастлива в усмивката си.

 

И, с неспокоен дух на наслада
и неподвижно тяло,
в твоя изглед съзерцах мечтите си
през мимолетното тясно прозорче
на самолет в посока на навика...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 16. септември 2008 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]