Алексей Олгин

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

***

 

Алексей Олгин

 

Превод от руски: Роман Кисьов

 

 

…Паралелите на
                     т      п
                     в      р
                     о  и а
                     я      в
                     т      о
                     а      т
                             а
                     п      т
                     р      а
                     а
                     в
                     о      м
                     т       о
                     а      я
           се пресичат
по законите на човешката трагедия…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 26. май 2006 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]