А. С. Пушкин

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ОБЛАК

 

А. С. Пушкин

 

Превод от руски: Алеко Константинов

 

 

О, облак последен на прясната буря!
Самичък ти плаваш високо в лазуря,
и там във небето далеч отстранен
сам ти затъмняваш прекрасния ден.

 

Доскоро отвред ти покриваше небе
и мълния грозна пронизваше теле,
таинствено ти прогърмя неведнъж,
обилно земята поръси със дъжд.

 

Доволно, върви си. Мина̀ ти времето.
Премина се бурята, влъжна й земята
и вятъра, който люлей дървесата,
те гони от тихите веч небеса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация във кн. „Съчинения в три тома“, Алеко Константинов, том 3,
под ред. на Илия Тодоров, Изд. „Български писател“, С., 1981 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]