Виктор Сегален

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

ОТ ДАЛНИНИТЕ

 

Виктор Сегален

 

Превод от френски: Андрей Манолов

 

 

От далнините, от тези тъй далечни далнини, към теб,
    приятелю най-скъпи, устремявам се. Ужасното
    пространство между нас със стъпките си аз разкъсах.

 

Отдавна мислите ни обитаваха различни мигове във този
    свят: но ето пак един и същи порив ги владее, лъчи
    едни и същи ги огряват.

 

А ти не отговаряш. Наблюдаваш. В какво сгреших?
    Наистина ли се събрахме: наистина ли туй си ти -
    най-скъпият?

 

Очите ни не се видяха. В движенията ни единство няма. И
    тайничко се дебнем като непознати или кучета, които
    са готови да се хапят.

 

Нещо ни разделя. Старото приятелство е помежду ни
    подобно на мъртвец, от нас удушен. Него носим като
    общ товар, тъй хладен и тъй тежък.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2003 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!