Виктор Сегален

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

ВИДЕНИЕ НА ВЯРВАЩ

 

Виктор Сегален

 

Превод от френски: Андрей Манолов

 

 

Твърди народът, че видял с очите си безбройни тук:
    Свещеник - Лама, затлъстял от святост, хванал ножа и
    от пъпа до сърцето си разпрал корема.

 

После той червата си показал и докато ги разплитал и
    развързвал, давал ясни отговори върху хорските съдби
    и участи.

 

После сграбчил тези влажни, гъвкави змийчета. Духнал
    върху дланите си, свински изквичал, корема си
    заголил пак, разтъркал го, там даже белег нямало, а
    хората веднага с почит се изпълнили към него.

 

Народът е видял безспорно туй с очите си. И Ние
    наредихме, без да проверяваме, да го напишат върху
    камъка.

 

(Свидетел не е бил каменоделецът. И камъкът не носи
    отговорност. За никого не гарантираме.)

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2003 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!