Виктор Сегален

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

ЛЮБИМАТА МИ ИМА КАЧЕСТВАТА НА ВОДАТА

 

Виктор Сегален

 

Превод от френски: Андрей Манолов

 

 

Любимата ми има качествата на водата: кристалната
    усмивка, плавните движения и глас тъй чист,
    пропяващ с всяка капка.

 

И ако някога - тъй, без да искам - в погледа ми огън се
    разпали, тя умее тъй добре да го раздухва: като водата -
    върху въглените жарки.

 

Моята вода тъй жива, разляла се е тя по цялата Земя!
    Пълзи, от мене бяга - и жаден тичам подир нея.

 

Ръце събирам - чаша стават. С ръцете си опиянено я
    загребвам, прегръщам я, към устните си я поднасям;

 

.

 

И преглъщам шепа кал.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2003 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!