Сергей Шаталов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

***

 

Сергей Шаталов

 

Превод от руски: Роман Кисьов

 

 

в

 

п
р
о
д
ъ
л
ж
и
т
е
л
н
а
т
а
моя смърт
няма ваканция

 

има опит да се отървеш
от набъбналите като нозете

 

пътища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 07. януари 2007 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]