Уолъс Стивънс

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Противоречиви тези I

 

Уолъс Стивънс

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

С щедро грозде са отрупани сега лозята.
Войник крачи пред вратата.

 

Тежат от медни пити кошерите.
Отпред, отпред, пред вратата.

 

По куполите ангели се трупат
и светци с нови мантии заслепяват.

 

Отпред, отпред, пред вратата.
По стените сенки се скъсяват.

 

Голата къща се връща.
Стипчиво слънце стаите изпълва.

 

Отпред, отпред. С кръв изцапани ca дъбовете.
Войник дебне пред вратата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. декември 2020 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]